۲۷تیر/۹۷

نکاتی پیرامون اجرای مجری در جشنواره ها و اهدای جوایز

۱- مراسم اهدای جوایز را با بیان خود از نو شروع نمایید. به طور مثال بگویید ” با استعانت ازباری تعالی آغاز می کنیم مراسم اهدای …………. بدین منظور دعوت می شود

ادامه مطلب...