نکاتی پیرامون اجرای مجری در جشنواره ها و اهدای جوایز

1- مراسم اهدای جوایز را با بیان خود از نو شروع نمایید. به طور مثال بگویید ” با استعانت ازباری تعالی آغاز می کنیم مراسم اهدای …………. بدین منظور دعوت می شود از سروران ارجمند آقایان …………….و خانم ها………………….( به ترتیب منصب و لیست اسامی از قبل هماهنگ شده ) 2- اسامی اهدا کنندگان را …

نکاتی پیرامون اجرای مجری در جشنواره ها و اهدای جوایز Read More »