کوک پیانو : تئوری کوک

بخش اول

به یک پیانو زمانی گفته می شود که کوک است که سیم های هر کلاویه در فرکانسی که توسط قوانین موسیقی و آکوستیک تبیین کرده است به ارتعاش درآید نه بالاتر و نه پایین تر .

اصوات موسیقیایی در مقابل نویز

وقتی چیزی به ارتعاش واداشته میشود هوای اطراف خود را مجبور به تقلید حرکت خود می کند . برای مثال موج دریا با حرکت مواج خود هوای بالای سطح خود را به ارتعاشی متناسب ارتعاش خود وامیدارد و سپس هوا این ارتعاش را به ارتعاش حلزون گوش شما منتقل می کند و شما مجموعه ای از اصوات غیرسازمان یافته را می شنوید و شما این نویز را می شنوید . 

درمقابل وقتی چیزی در فرکانسی خاص مرتعش می شود و باعث می شود حلزون گوش شما نیز در همان فرکانس مرتعش شود شما یک ارتعاش موزیکال را می شنوید .

گرچه در عصر مدرن تفاوت میان تعریف نویز و اصوات موزیکال به حداقل خود رسیده و اصواتی که در گذشته به صورت نویز دسته بندی میشدند هم اکنون به صورت اصوات موزیکال تقسیم بندی می شوند . 

محدوده ی شنوایی 

انسان تمامی امواج صوتی ارتعاشی را نمی شنود ، تنها امواجی که در محدوده ی فرکانسی خاصی باشد را انسان قادر به شنیدن است .اگر سرعت ارتعاش از حدودی پایین تر باشد شما آن را به صورت جدا از هم خواهید شنید . مانند صدای یک دریل تخریب که به صورت مجزا از یکدیگر شنیده می شود .اگر فرکانس ارتعاش از حدودی بیشتر باشد تماما شنیده نمی شود .اگر چیزی با سرعت بالاتری مرتعش شود فرکانس بالاتری خواهد داشت  و شما آن را با صدایی زیر تر خواهید شنید .

 

اسکرول به بالا