کمی در مورد ما

صحبت در مورد اینکه موسسه‌ی راز و هنر چرا و چگونه کار خود را آغاز کرد خود داستانی است خواندنی و طولانی ولی تا حدتوان در بخش زیر سعی خواهیم کرد خلاصه‌ای از داستانِ راز و هنر برایتان بگوییم.

لذت همواره با فهمیدن رخ میدهد.

تیمِ موسسه‌ی راز و هنر

تیم موسسه‌ی راز و هنر از دوستان و هنرمندان زیادی تشکیل شده و تمام کسانی که در این بستر فرهنگی و هنری در کنار ما بودند جزئی جدایی ناپذیر از تیم موسسه محسوب می‌شوند .

اسکرول به بالا